Stavební povolení pro zahradní domek

Navrhněte si svůj domeček

Zdarma | Jen pár kliků | Cenu vidíte ihned

Konfigurátor

Pro zahradní domky do 25m2 zastavěné plochy

Zahradní domek do 25m2 zastavěné plochy dle § 103 odst. 1)a stavebního zákona 183/2006 Sb. nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.

Takové stavby se povolují v režimu územního souhlasu dle §96 odst. 2)a zákona 183/2006 Sb.
Formulář „Oznámení o záměru k vydání územního souhlasu“ je přílohou č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

  • K oznámení o záměru stavby domku se dále přikládá:
  • Výpis o vlastnictví z katastru nemovitostí
  • Katastrální situace s označenou parcelou
  • Zakreslení a okótování zahradního domku na hranici pozemku a budov
  • Podpisy sousedů
  • Grafické přílohy stavby
  • Případně další podklady dle požadavků stavebního úřadu, které zjistíte většinou na vyžádání i telefonicky

Všechny potřebné dokumenty pro zajištění stavebního povolení vám rádi zpracujeme. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Pro zahradní domky nad 25m2 zastavěné plochy

V případě, že chcete postavit zahradní domek se zastavěnou plochou nad 25m2, je nutné zajistit dle § 103 odst. 1)a stavebního zákona 183/2006 Sb. rozhodnutí o umístění stavby neboli územní rozhodnutí a stavební povolení. Stavební úřad může obě řízení sloučit.

Formulář této žádosti o stavební povolení je přílohou č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.
Rozsah projektové dokumentace pro stavební povolení je podrobně uveden v příloze č. 1 k vyhlášce č. 499/2006Sb.

Jestliže má mít plánovaný zahradní domek více než 25m2, je nutné vypracovat projektovou dokumentaci v rozsahu dle vyhlášky včetně situace jejího umístění. To je již práce pro autorizovaného projektanta.

Potřebné dokumenty pro stavební povolení vám rádi zajistíme.

V případě zájmu o stavební povolení nás neváhejte kontaktovat.