Stavební povolení na garáž

Zajištění vyřízení stavebního povolení na garáž

Rádi poradíme co je potřeba

Požadavky pro zajištění stavebního povolení pro garáže:

Pro garáž do 25m2 zastavěné plochy

Garáž do 25m2 zastavěné plochy dle § 103 odst. 1)a stavebního zákona 183/2006 Sb. nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Takové garáže se povolují v režimu územního souhlasu dle §96 odst. 2)a zákona 183/2006 Sb. Formulář „Oznámení o záměru k vydání územního souhlasu“ je přílohou č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

  • K oznámení o záměru stavby garáže se dále přikládá:
  • Výpis o vlastnictví z katastru nemovitostí
  • Katastrální situace s označenou parcelou
  • Zakreslení a okótování garáže na hranici pozemku a budov
  • Podpisy sousedů
  • Grafické přílohy stavby garáže
  • Případně další podklady dle požadavků stavebního úřadu

Všechny potřebné dokumenty pro zajištění stavebního povolení vám rádi zpracujeme. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Pro garáž nad 25m2 zastavěné plochy

V případě, že chcete postavit garáž se zastavěnou plochou nad 25m2, je nutné zajistit dle § 103 odst. 1)a stavebního zákona 183/2006 Sb. rozhodnutí o umístění stavby neboli územní rozhodnutí a stavební povolení. Stavební úřad může obě řízení sloučit.

Formulář této žádosti o stavební povolení je přílohou č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Rozsah projektové dokumentace pro stavební povolení je podrobně uveden v příloze č. 1 k vyhlášce č. 499/2006Sb.

Pro každou garáž se zastavěnou plochou přes 25m2 s danými rozměry je nutné vypracovat autorizovaným projektantem individuální projektovou dokumentaci v rozsahu dle vyhlášky včetně situace jejího umístění.

Veškeré potřebné dokumenty pro stavební povolení na garáž vám rádi zajistíme i s veškerou komunikací. V případě zájmu o stavební povolení pro garáž nás neváhejte kontaktovat.